Lưu trữ thẻ: gira system

Hệ thống KNX Gira

hệ thống nhà thông minh gira knx

KNX là tiêu chuẩn chung cho công nghệ tòa nhà thông minh trên toàn cầu. Hàng trăm nhà sản xuất, bao gồm Sony, Bosch, Siemens và Gira đã phát triển các giải pháp của riêng họ theo tiêu chuẩn đó.