Lưu trữ thẻ: eNet smart home

GIRA eNet SMART HOME

Đặc điểm sản phẩm Bộ chuyển đổi không dây eNET, loại 3 công tắc, khung viền Gira E2, màu trắng bóng. Nguồn : GIRA Công tắc không dây Gira eNET, dòng Gira Standard 55, màu trắng bóng. Nguồn : GIRA Bộ công tắc/dimmer không dây Gira eNET, dòng Gira E3, màu xám nhạt + trắng […]